Fizyka finansów

Bank HSBC kupuje srebro w KGHM

Światowy potentat na rynku miedzi i srebra, KGHM Polska Miedź S.A. podpisał 21 stycznia br. kolejną umowę z HSBC Bank USA N.A., London Branch dotyczącą sprzedaży srebra w 2013 roku. Wartość przedmiotu umowy wynosi 1,67 mld zł. Według aktualnych na ten dzień notowań przedmiotem transakcji mogło być 520 ton srebra. Nie jest to pierwsza umowa handlowa łącząca obie firmy. Wartość wszystkich umów ... czytaj dalej

komentarze: 20
popyt_na_srebro_PK_big.jpg

Rynek srebra wobec kryzysu

Upadek prawdziwej ekonomii Brak koncepcji rozwiązania współczesnych problemów ekonomicznych rodzi obawy o przyszłość świata. Pieniądz nie ma już solidnego wsparcia w tracącej fundamenty gospodarce. Problemy rozwiązuje się tylko doraźnie.W ramach trzeciego już etapu luzowania ilościowego (Quantitative Easing) Stany Zjednoczone postanowiły zwiększyć wartość comiesięcznego dodruku pieniądza z 40 ... czytaj dalej

komentarze: 14

Znów rosną inwestycje w złoto

Dziś cena złota wyrażona w dolarach amerykańskich jest siedmiokrotnie wyższa niż na początku bieżącego stulecia. Natomiast inwestycja w ten kruszec dokonana z złotówkach pozwoliła na uzyskanie stopy zwrotu na poziomie 400 proc. Takie zyski można było osiągnąć  bez większego stresu, bowiem notowania złota cały czas utrzymywały się w trendzie wzrostowym a kryzys finansowy przyspieszył ich wzrost... czytaj dalej

komentarze: 9

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są godnymi uwagi instrumentami finansowymi, pozwalającymi ulokować kapitał przy względnie niskim poziomie ryzyka i osiągnąć zadowalającą stopę zwrotu.  Zazwyczaj oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest o kilka a nawet kilkanaście  punktów procentowych wyższe, niż obligacji skarbowych lub lokat bankowych. Zobowiązania wynikające z tytułu obligacji emitent może zab... czytaj dalej

komentarze: 5

Nic się nie stało

Zajęci naszymi europejskimi problemami nie zawsze dostrzegamy, co dzieje się za Oceanem. Tymczasem wiele danych makroekonomicznych i wskaźników sentymentu uległo tam pogorszeniu.Świat z zapartym oddechem oczekiwał wczoraj na wypowiedź szefa Fed w sprawie stóp procentowych. Jak można było się spodziewać, rekordowo niskie stopy procentowe pozostały niezmienione i takie będą się utrzymywać do 2014... czytaj dalej

komentarze: 2

Gospodarka w cieniu emocji piłkarskich

Od kilku dni przeżywamy emocje związane z mistrzostwami Euro2012. Ze zmiennym powodzeniem grają w piłkę reprezentacje krajów borykających się z ogromnymi problemami ekonomicznymi. Niektórzy mogą zająć poczesne miejsce na podium w Kijowie. Niestety nie uleczy to schorowanych gospodarek. A dotychczasowe finansowe kroplówki nie wiele pomogły. Nasz pierwszy przeciwnik na boisku - Grecja otrzymała... czytaj dalej

komentarze: 1

Kobiety a gorączka złota

Od 10 lat cena złota znajduje się w trendzie wzrostowym. Wyniki badań Światowej Rady Złota pokazały, jak mocno na rynek złota oddziałują socjoekonomiczne zmiany zachodzące w różnych społeczeństwach. Coraz większą rolę w kreowaniu popytu na złoto odgrywają kobiety. Kobiece preferencje w zakresie dysponowania pieniędzmi znacznie różnią się od męskich, co widzimy każdego dnia. Dowodzą tego r... czytaj dalej

komentarze: 16

Chińczycy panicznie kupują złoto i srebro

Po latach prosperity chińska gospodarka dostaje zadyszki. Rynek nieruchomości osiągnął nieznane dotychczas poziomy cenowe, rośnie szybko inflacja. Aby obronić realną wartość portfeli ludność lokuje pieniądze w złoto i srebro. W Chinach narasta panika, ludzie obawiają się, że krach na przegrzanym rynku nieruchomości jest już bliski. Od kilku miesięcy szybko rośnie inflacja i w lutym wyniosła 4,... czytaj dalej

komentarze: 6

Publiczne fundusze aktywów niepublicznych

Inwestorzy indywidualni są praktycznie pozbawieni możliwości bezpośredniego inwestowania  w spółki niepubliczne. Problem ten rozwiązują fundusze private equity. Firmy owiane tajemnicą Pojęcie „private equity” oznacza rynek spółek niepublicznych, czyli takich, których akcje nie znajdują się w obrocie giełdowym lub alternatywnym systemie obrotu. Spółki niepubliczne nie podają wyników finansowych... czytaj dalej

komentarze: 4

Potencjał BRIC

Jesteśmy świadkami epokowych przeobrażeń w światowej gospodarce, kiedy następuje realokacja bogactwa pomiędzy kontynentami i państwami. Rodzą się nowe potęgi gospodarcze, pękają fasady dotychczasowych – powstaje się nowy ład ekonomiczny.Pojęcie BRIC, stanowiące skrót nazw czterech krajów o dużym potencjale wzrostu zostało upowszechnione przez bank Goldman Sachs. Jako pierwszy takiego skoja... czytaj dalej

komentarze: 2