Fizyka finansów

Archiwum: kwiecień 2009

Barometry kryzysu – Indeks PMI (ISM)

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) został opracowany przez Institute for Supply Management. Dla Stanów Zjednoczonych jest on prezentowany pod nazwą ISM. Indeks ten jest również obliczany w dla innych krajów, Eurolandu, także Polski przez agencję Reuters i prezentowany pod skrótem PMI. Stanowi on ważny indykator sytuacji gospodarczej kraju. Algorytm obliczeń jest bardzo prosty. Wśród menadże... czytaj dalej

Barometry kryzysu - Philadelphia FED Index

Philadelphia FED Index jest wskaźnikiem publikowanym przez Bank Rezerw Federalnych w Filadelfii. Jest on miernikiem aktywności gospodarczej w trzech stanach USA: Pensylwanii, New Jersey oraz Delaware. Określany również zdrobniale mianem Philly Index. Indeks powstaje w oparciu o wyniki sondy przeprowadzanej wśród przedstawicieli sektora przemysłu wytwórczego w stanach Pensylwania, New Jersey ... czytaj dalej

Barometry kryzysu - Wskaźnik Q-Tobin

Dziś zaprezentowany zostanie wskaźnik Q, którego autorem jest laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii, James Tobin. Pozwala on określić, kiedy rynek akcji jest niedowartościowany a kiedy przewartościowany. Wskaźnik Q jest relacją wartości rynkowej firmy do wartości odtworzeniowej jej aktywów. Wartość rynkowa firmy to kapitalizacja rynkowa (giełdowa) jej akcji. Natomiast wartość odtworzeniowa... czytaj dalej

komentarze: 1

Barometry kryzysu - Baltic Dry Index

Do pomiaru stanu zdrowia pacjenta używa się wiele instrumentów. Mierzy się więc skład krwi, bada tętno, temperaturę itp. Analogicznie ekonomiści badają stan gospodarki w kraju, regionie, na świecie. Istnieje wiele wskaźników, mniej lub bardziej skomplikowanych, które pozwalają zwiększyć wiarygodność prognozy oraz znaleźć wytłumaczenie istniejących zjawisk. Dziś rozpoczynam prezentację kilku wyb... czytaj dalej

Barometry kryzysu - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów dotyczący Polski jest publikowany co miesiąc od 1991 r. przez firmę Ipsos Polska. Podstawą dla obliczeń wskaźnika są wyniki ankiet  kierowanych do reprezentatywnej grupy 1000 Polaków w wieku od 15 lat wzwyż. Podobne wskaźniki konstruuje się również w innych krajach. Respondenci subiektywnie oceniają: sytuację gospodarczą kraju, osobistą sytuację materialną, pozi... czytaj dalej

Barometry kryzysu - S&P/Case-Shiller Price Index

Badanie rynku nieruchomości stanowi źródło wiedzy o stanie gospodarki kraju. Dane z poprzednich lat pokazują, że istnieje wysoka dodatnia korelacja między wzrostem cen nieruchomości oraz wzrostem PKB. Na podstawie zmian cen nieruchomości, w tym domów jednorodzinnych, można przewidywać przyszłą sytuację ekonomiczną kraju.  Znaczący dorobek w zakresie badań rynku nieruchomości posiadają... czytaj dalej

komentarze: 1

Barometry kryzysu – zamówienia na dobra trwałego użytku (USA)

Raport zawierający wskaźnik zmiany wartości zamówień na dobra trwałego użytku jest tworzony przez Census Bureau, rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Przedstawia sytuację w całym kraju, jak też w poszczególnych stanach.Raport jest publikowany w czwartym tygodniu każdego miesiąca i dotyczy sytuacji za poprzedni miesiąc. Podstawę obliczeń stanowią dane uzy... czytaj dalej

Barometry kryzysu – tygodniowy barometr koniunktury IBnGR

Uznanym wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację ekonomiczną w Polsce jest   tygodniowy barometr koniunktury, obliczany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.Jest to indeks nastrojów dotyczący Polski, zbudowany w oparciu o następujące składniki: wskaźnik wyprzedzający koniunktury IBnGR (waga 30 procent), wskaźnik optymizmu konsumentów Ipsos (waga 30 procent), tygodniowy wskaźnik... czytaj dalej

komentarze: 7

Im gorzej ... tym lepiej dla złota

Im gorzej ... tym lepiej dla złota Początek kwietnia nie był łaskawy dla złota, jego cena spadła do poziomów ze stycznia tego roku. Pojawiły się ostatnio opinie, w których wyznaczano znacznie niższe poziomy cenowe tego kruszcu. Tymczasem wystarczyła porcja złych danych dotycząca gospodarki Stanów Zjednoczonych aby przypomniano sobie o prawdziwej wartości złota. Jak widać z zachować cen... czytaj dalej

komentarze: 1

Barometry kryzysu - New York Empire State Index

NY Empire State Index jest wskaźnikiem nastrojów publikowanym w połowie każdego miesiąca przez oddział Fed w Nowym Jorku. Odzwierciedla on sytuację gospodarczą w jednym z najbardziej znaczącym stanów USA.Ankieta jest kierowana do 175 firm produkcyjnych i ma na celu uzyskanie opinii menadżerów, dotyczącej  sytuacji biznesowej  aktualnie i przewidywanej w najbliższej przyszłości. Respondenci... czytaj dalej